Pages

Sinopsis

Blog ini adalah mengenai tatabahasa Bahasa Melayu bagi murid tahun 2. Kandungan tatabahasa yang disenaraikan ialah kata nama , kata ganti nama diri , kata kerja , kata adjektif dan kata hubung .

Sunday, May 29, 2011

Kata KerjaKata kerja ialah sesuatu yang kita buat dalam kehidupan harian .
Contohnya : mandi , berlari , menanam , membaca , mengajar , bercakap , melukis , memasak , makan , memandu , memotong ,berbaris .

No comments:

Post a Comment