Pages

Sinopsis

Blog ini adalah mengenai tatabahasa Bahasa Melayu bagi murid tahun 2. Kandungan tatabahasa yang disenaraikan ialah kata nama , kata ganti nama diri , kata kerja , kata adjektif dan kata hubung .

Monday, May 30, 2011

Kata Adjektif
Adjektif juga dikenali sebagai kata sifat, ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali , sudah lama sungguh , masih hebat lagi. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. Kata adjektif juga boleh dikenali jika kata berkenaan didahului atau diikuti oleh kata penguat seperti amat , sangat , paling , sekali .

Sunday, May 29, 2011

Kata KerjaKata kerja ialah sesuatu yang kita buat dalam kehidupan harian .
Contohnya : mandi , berlari , menanam , membaca , mengajar , bercakap , melukis , memasak , makan , memandu , memotong ,berbaris .

Kata Ganti Nama Diri

Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan kata nama orang . Kata ganti nama diri terbahagi kepada tiga jenis seperti yang berikut :

a) Kata ganti nama diri pertama
b) Kata ganti nama diri kedua
c) Kata ganti nama diri ketiga

A. Kata ganti nama diri Pertama


Kata ganti nama diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang bercakap atau merujuk kepada diri sendidi apabila bercakap dengan orang lain. Kata ganti nama diri pertama terbahagi kepada dua iaitu : • Bentuk tunggal

Contoh : aku , beta , daku , hamba , patik , saya • Bentuk jamak

Contoh : kami , kita


B. Kata Ganti Nama Diri Kedua


Kata ganti nama diri kedua ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang kedua atau orang yang diajak bercakap. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada bentuk iaitu: • Bentuk Tunggal

Contoh : anda , awak , engkau , tuanku , kamu • Bentuk Jamak

Contoh : anda , kalian , kamu


C. Kata Ganti Nama Diri Ketiga


Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama diri orang yang dicakapkan atau yang diperkatakan.
Contoh: baginda , beliau ,dia dan mereka


Thursday, March 31, 2011

Kandungan
 1. Kata Nama

 2. Kata Ganti Nama Diri

 3. Kata Kerja

 4. Kata Adjektif

 5. Kata Hubung

Kata Nama


Kata nama merupakan kata yang merujuk kepada orang , binatang , tempat , benda maujud , benda bukan maujud dan sebagainya. Kata nama dapat digolongkan kepada • Kata Nama Am


 • Kata Nama Khas


kata Nama Am

Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. Dengan kata lain perkataan nama am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.


1. Orang • ayah , kakak , guru , kerani , doktor , budak lelaki , murid , perempuan , lelaki , nelayan
2. Binatang
 • kucing , lembu , ayam , burung , arnab , ikan , kuda , gajah , ikan , katak
3. Tempat • negeri , bandar , kampung , tasek , taman , kelas , tandas , rumah , pulau

4. Benda • bangunan , kereta , buku , kasut , meja , pembaris , buku , pen , radio , beg , kerusi


Kata Nama Khas

Perkataan nama khas digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu , khusus atau khas . Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar.


1.Orang • Encik Lee , Puan Tan , Cik Sandy , Cikgu Marina , Pak Cik Ahmad , Mak Cik Nani , Doktor Zainal , Ali , Siti , Ah Meng , Pei Ling
2. Binatang

 • Si Tompok , Lembu Sapi , Ayam Belanda , Burung Murai , Si Belang , Si Hitam , Katak Puru

3. Tempat • Perlis , Ipoh , Kampung Setia , Tasek Perdana , Malaysia , Pekan Muara , Pulau Langkawi , Pulau Pangkor

4. Benda • Proton Saga , Kasut Addidas , Toyota , Honda , Canon , Sony , Pilot (pen) , Seiko (jam)