Pages

Sinopsis

Blog ini adalah mengenai tatabahasa Bahasa Melayu bagi murid tahun 2. Kandungan tatabahasa yang disenaraikan ialah kata nama , kata ganti nama diri , kata kerja , kata adjektif dan kata hubung .

Monday, May 30, 2011

Kata Adjektif




Adjektif juga dikenali sebagai kata sifat, ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali , sudah lama sungguh , masih hebat lagi. Kata-kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. Kata adjektif juga boleh dikenali jika kata berkenaan didahului atau diikuti oleh kata penguat seperti amat , sangat , paling , sekali .

No comments:

Post a Comment